TAKLIMAT PENGAJARAN PENDIDIKAN SIVIK MERENTASI KURIKULUM

Bermula bulan Jun 2019 matapelajaran pendidikan sivik akan diajar  dalam beberapa matapelajaran lain iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral.

Taklimat ini disampaikan oleh En. Suhaime bin Mohd, Penolong Kanan SEMASHUR.