Bilangan Murid

BILANGAN KESELURUHAN MURID
Tingkatan Lelaki Perempuan JUMLAH
1 74 77 151
2 72 73 145
3 75 71 146
4 73 73 156
5 71 78 165
JUMLAH 365 382 747

 

BILANGAN PELAJAR LELAKI
Tingkatan Melayu Cina India B/putra Jumlah
1 73 0 1 0 74
2 71 1 3 0 72
3 73 0 2 0 75
4 70 0 0 1 73
5 78 1 1 0 71
JUMLAH 352 2 7 1 365

 

  BILANGAN PELAJAR PEREMPUAN
Tingkatan Melayu Cina India B/putra lain-lain Jumlah
1 73 0 2 0 0 77
2 70 0 1 0 0 73
3 81 0 0 1 0 71
4 76 0 2 0 0 73
5 82 0 1 2 0 78
JUMLAH 382 0 6 3 0 382

 

  • Data pada 31 Ogos2018