Falsafah

FALSAFAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor melestarikan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan. Kebolehan dan kepakaran tenaga pengajar yang berkesan dapat dieksploitasikan melalui profesionalisme keguruan sebagai pemangkin dan wadah untuk merealisasikan potensi pelajar ke arah kecemerlangan diri, masyarakat, agama dan negara. Frasarana dan persekitaran yang sedia ada sebagai mekanisma untuk merealisasikan pendidikan bertaraf dunia dari segi kurikulum, kokurikulum, inovasi dan kepimpinan.