Objektif Sekolah

OBJEKTIF  SEKOLAH

Membentuk kepimpinan berkesan dengan melaksanakan budaya kerja berkualiti melalui

 

  1. Penambahbaikan berterusan dalam usaha meningkatkan tahap profesionalisma serta pengurusan personal.

 

  1. Melahirkan modal insan yang beradap, berbudi bahasa dan memiliki minda kelas pertama.

 

  1. Mewujudkan iklim persekolahan yang kondusif dan harmoni.

 

  1. Menyemai semangat patriotism dan cinta akan sekolah dan negara.