Visi & Misi Kurikulum

VISI KURIKULUM

 Pengurusan Kurikulum Berkesan Akademik Cemerlang

MISI KURIKULUM

  1. Mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

  1. Menggunakan ICT dan kaedah saintifik dalam proses penyebaran ilmu dan maklumat ke arah pencapaian akademik cemerlang bagi setiap mata pelajaran.

  1. Melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.